Hanka Zagorová patří ke kolegyním i přítelkyním Lucie Bílé, a proto jí CD pokřtila! / facebook
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.