1 / 1
Nadace Antonika Simony Krainové obdržela šek na krásných 100 tisíc korun. / Česká Greyhound Dostihová Federace
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.