1 / 3
Hanka Křížková shodila nejprve 46 a teď už 60 kostek másla! / archiv H. Křížkové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.