I když to špatné přebolelo, některé vzpomínky se vrací stále! Hanka ale chmury zahání pohybem! / archiv H. Kynychové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.