Hanka Křížková vystoupila v divadélku muzea voskových figurín, kde povyprávěla i zazpívala několik písniček / Grevin
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.