S kolegyněmi Adélou Gondíkovou a Hankou Křížkovou v kostýmech  / Mamma Mia/Monika Odehnalová
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.