Nejdříve chtěla Monika s partnerem zelený, pak černý a teď zvítězil šedý kočárek! / facebook
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.