1 / 1
Tomáš Řepka zuří... Prohrál soud a bude muset cálovat / archiv ČT
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.