1 / 2
Nik Xhelilaj se stane novým Vinnetouem. Nahradí tak zesnulého Pierra Brice / archiv
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.