Manžel Terezy Kostkové Petr Kracík vede válku s manželkou herce Pavla Soukupa / archiv
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.