1 / 2
V Mnichově se rodina, přátelé i fanoušci naposledy rozloučili s velkým Pierrem Bricem / facebook
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.