1 / 1
Karel Gott se podle některých svých přátel a kolegů řítí do pěkného maléru / archiv K. Gotta
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.