1 / 1
Lucka Vondráčková získala cenu TýTý v kategorie zpěvaček a přeskočila Zlatou slavici Lucii Bílou! / archiv
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.