Petr Rezek s manželkou byl jediným slavným, který se přišel s Janem Pohanem rozloučit / VIPStory.cz
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.