Už mají skoro splněno. Dům postavili (zrekonstruovali), zasadili strom a teď ještě syn. / Archiv M. Ochotské
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.