Dara Rolins s retuší (vlevo) a bez retuše (vpravo) / Foto: Facebook D. Rolins
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.