1 / 5
Před vstupem na sál dostal Martin sedativa, aby se nebál / Oční klinika Duovize
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.