Mezi Evou a Debbi byl souboj ještě trochu vyrovnaný / Foto: Wrangler Cool Action
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.