Nedivíme se, že na ní Šimůnek mohl oči nechat! / Foto: archiv Dagmar Jihlavcové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.