Ondra a Doris jsou sice jako den a noc, ale skvěle jim to spolu klape / Foto: Archiv O. Rumla
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.