1 / 3
Iveta Bartošová byla v pondělí odpoledne zpopelněna / Foto: TV Prima
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.