1 / 3
Filip Vaněk se stará o vzhled druhých, ale někdo musí pečovat i o něj / Foto: J. Urban / Slovanský Dům Clinic
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.