1 / 1
Oba teď dali přednost jiné činnosti... / Foto: Benedikt Renč
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.