Jana všem přítomným ukazovala, kam mají vyšplhat její finance / Foto: Alex Macciani
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.