1 / 4
Míša s Lukášem a romantika u krbu. / Tatry mountain resorts/Grandhotel Praha
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.