Nově objevená moai byla nalezena na dně vyschlé laguny / Ma'u Henua Rapa Nui
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.