1 / 3
Mozková mrtvice postihuje mnoho lidí. Na celém světě je v počtu úmrtí na druhém místě.  / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.