1 / 2
Nový minerál byl objeven na východě Slovenska / Moravské zemské muzeum / L.Hrdlovič
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.