1 / 2
Když se při tvobě perly vrstva deformuje, měkkýš ji opraví dalšími vrstvami / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.