Vědci v grafu ukazují, že Země tepe v pravidelném cyklu 27,5 milionu let / Michael Rampino
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.