Někteří zástupci skupiny Ceratopsidae měli lebky vybavené mohutnými límci a z nich vyčnívajícími rohy. Nejdelší lebky měřily až kolem 3 metrů na délku. / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.