1 / 4
Velociraptor vypadal jinak než ve filmech Jurský park a Jurský svět / Vladimír Rimbala
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.