1 / 2
Satelitní snímky potvrdily lepší ovzduší nad Itálií / Copernicus Sentinel data, processed by ESA
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.