1 / 2
„Spálené" okraje kráteru jsou tvořeny vulkanickými sedimenty / ESA (volný zdroj foto)
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.