Nový objev záhadu skla nevyřešil / Research groups of Professor Andreas Zumbusch and Professor Matthias Fuchs
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.