Z Ameriky do Evropy se v příštím desetiletí bude létat Mach 5 / Hermeus / volný zdroj
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.