Starý kazetový magnetofon možná někomu slouží dodnes. Nové odcházejí podstatně dříve. / Archiv
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.