1 / 1
Nový modulární jaderný reaktor dokáže vyrobit energii pro třistatisícové město / Westinghouse / volný zdroj
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.