Tento systém se zaměřuje na mikrovlnné záření, které lidem způsobuje bolest bez zranění / US Air Force (volný zdroj foto)
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.