1 / 2
Rover provádí horolezecký výstup už řadu let / NASA/JPL-Caltech/UArizona
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.