Odpradávna lidé sní o neviditelnosti nebo přenášení se z místa na místo. Možná, že v období 2. světové války někdo přišel na to, jak to uskutečnit.  / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.