1 / 2
Lockheed p-38 Lightning byl objeven pod vrstvou ledu v Grónsku / Wikipedia
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.