V minulosti plavbu Kuzněcova provázel typický černý dým / Wikimedia Commons / Royal Navy
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.