1 / 1
Transportéry BTR-50 se vyráběly v Sovětském svazu v 50. letech minulého století / Wikimedia Commons / Suradnik 13
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.