1 / 2
Ruské lodě, základny z zbraně jsou zaostřené v Google mapách / Google Earth
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.