1 / 2
Stejně jako skutečný rejnok bude i vojenské plavidlo klouzat těsně nad mořským dnem / DARPA (volný zdroj foto)
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.