Ponorku potopila posádka, která si neporadila s poměrně běžnou závadou / Naval History and Heritage Command (volný zdroj foto)
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.