Pokud neřeknete pravdu dětem vy, může mu to vyštěbetat po svém spolužák / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.