Obzvlášť velmi malé děti mohou mít problém z bazénu samy vylézt nebo se v případě pádu do bazénu dostat nad hladinu. / Pexels
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.