Přesto, že senioři užívají často obrovské množství medikamentů, zapomínají je brát méně často než mladší ročníky / Depositphotos
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.